?>
دانلود فیلم دوبله فارسی      نوید      ویپ چی      روز ۱۰۰      سازندگی و توسعه      هفت ستاره      روز 100      تیترفا      سینما برتر      ماه 360      -      -      قیمت روز      بلوک سبک      -      قرص تاخیری      آموزش تعمیرات موبایل      *      +      -      *      +      دانلود سریال آواتار 2024      استخر پیش ساخته      تراست ولت      ردیاب موتور      *      صرافی تتر      بروکر فارکس      +      خرید کتاب تاپ ناچ      +      *      تحلیل اتریوم      -      فیلم هندی      *      -      -      .      +      -      +      -      /      حواله وسترن یونیون      کربنات کلسیم      خرید ماینر      -      دکتر زنان مشهد      خرید لایسنس نود 32      کسب درآمد      خرید رپورتاژ      فروش آنتی ویروس      سیگنال فارکس      لایسنس رایگان نود 32      یوزر پسورد نود 32      سئو سایت      لایسنس نود32      آپدیت نود 32      بهترین بک لینک     
عدالت آفرينان

عدالت آفرينان
 
نويسندگان
چت باکس
قرار تامين كيفري و شرايط آن براي آزادي متهم چيست؟

در بسياري از محاكم افرادي هستند كه جرم آنها اثبات نشده اما مظنون به انجام جرم هستند و يا عليه آنها شكايتي در محاكم قضايي طرح شده است، اين افراد متهم پرونده هستند كه در شرايطي بايد در دسترس دادگاه براي تحقيق بيشتر و پاسخگويي به دادگاه باشند. در اين شرايط دادگاه با تايين قرار تامين كيفري، از زنداني شدن متهم جلوگيري ميكند و همينطور مانع فرار او ميشود. به نوعي ميتوان گفت قرار تامين كيفري براي ضمانت زنداني به كار ميرود. قرار تامين كيفري مالي است كه توسط دادرس پرونده كه به جرم سيدگي ميكند تعيين ميشود.

ميزان قرار تامين كيفري با توجه به ميزان و نوع جرم و مجازات جرم و در مواردي سابقه متهم تعيين ميشود. هدف از تعيين قرار تامين كيفري آزادي متهم و دسترسي آسان به او جهت سوال و تحقيقي در خصوص پرونده است در حالي كه از عدم فرار متهم و حضور او در دادگاه اطمينان حاصل شود. به طور كلي قرار تامين كيفري ابزاري براي ضمانت زنداني جهت اطمينان براي حضور او در محضر دادگاه است. آزادي متهم دراين مدت زمان فرصتي را براي او ايجاد ميكند تا بتواند دلايل و اماره اي جهت بي گناهي خود به محضر دادگاه ارائه كند.

انواع قرار تامين كيفري

انواع قرار تامين كيفري

انواع قرار تامين كيفري

قرار هاي تامين كيفر انواع مختلفي دارد. قانون گذار به صراحت در ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري به آن اشاره كرده است. به موجب اين ماده :

به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تامين زير را صادر مي كند.

الف- التزام به حضور با قول شرف
ب‌- التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ- التزام به خارج نشدن از حوزه قضايي با قول شرف
ت‌- التزام به خارج نشدن از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام
ث‌- التزام به معرفي نوبه‌اي متهم به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج‌- التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دريافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوطه
چ- التزام به خارج نشدن از خانه يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح‌- دريافت كفيل با تعيين وجه‌الكفاله
خ‌- دريافت وثيقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانكي، مال منقول يا غير‌منقول
د‌- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني.

اما امروزه به طور معمول قرارهاي تامين كيفر كه در نظام قضايي استفاده ميشوند، مختصر به سه مورد قرار كفالت، وثيقه و قرار بازداشت موقت است و ساير قرارهاي نام برده شده در قانون كمتر در محاكم ديده شده است به حدي كه ميتوان گفت به صورت متروك در آمده است. در محاكم براي اتهامات مختلف قرار تامين كيفري واحد تعيين ميشود مگر آن كه اتهامات از نظر رسيدگي در صلاحيت ذاتي دادگاه هاي مختلف باشد.

قرار كفالت

كفيل به عنوان شخصي كه داراي حسن سابقه و حسن شهرت دارد و همينطور داراي اعتبار مالي لازم را نيز داشته باشد. كفيل زنداني متعهد ميشود كه اگر دادگاه شخص زنداني را احضار كند متهم را در دادگاه حاضر كند. به همين منظور وجهي به عنوان وجه الكفاله به دادگاه پرداخت ميكند به عنوان ضمانت براي حضور متهم و در صورت عدم حضور زنداني در دادگاه وجه الكفايه براي جبران خسارت ضبط ميشود. البته لازم به ذكر است كفالت از جانب اشخاص حقوقي نيز در قانون مجاز به عنووان قرار تامين كيفري شمرده شده است.

براي قبول كفالت در محاكم قضايي واجب است كه اعتبار مالي كفيل براي پرداخت وجه الكفاله نزد بازپرس مشخص شود و اگر بازپرس توانايي كفيل را احراز نكند مراتب به دادستان ارسال ميشود و نظر دادستان اعمال ميشود.

قرار وثيقه

قرار وثيقه از انواع قرار تامين كيفري مبلغ وجه التزامي است كه از جانب وثيقه گذار پرداخت ميشود و در ازاي آن متهم متعهد ميشود كه در دادگاه حضور پيدا كند. مبلغي كه براي وجه الكفايه و وثيقه تعيين ميشود نبايد از خسارتي كه به بزه ديده وارد شده است كمتر باشد . مبلغ قرار تامين كيفري با توجه به شدت و نوع مجازات و ضرر و زيان هاي احتمالي از جانب دادگاه مشخص ميشود. در صورتي كه متهم در دادگاه حاضر نشود وثيقه توسط دادگاه ضبط ميشود. ضبط وثيقه مراتب مشخص دارد.

وثيقه ميتواند وجه مشخص و يا همينطور سند و موارد ديگر باشد. تنها مشخصه اي كه قرار وثيقه بايد داشته باشد قانوني بودن و ماليت داشتن آن است. وثيقه نيز همانند كفالت بايد مورد تاييد دادگاه واقع شود و در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس مراتب با ذكر علت در پرونده ذكر ميشود. وثيقه گذار ميتواند خود متهم و يا شخص ديگري مانند خانواده متهم و غيره باشد.

قرار بازداشت

قرار بازداشت

قرار بازداشت

اگر متهم نتواند قرارهاي تامين كيفر ديگري را به دادگاه ارائه كند دادگاه مكلف است جهت دسترسي دائم به متم و اطمينان از اين كه متهم فرارنميكند. قرار بازداشت موقت به عنوان شديدترين نوع قرار تامين كيفري آزادي متهم را براي مدتي سلب ميكند. به همين دليل كه بازداشت موقت شديد ترين قرار تامين كيفري است براي همه ي جرايم صادر نميشود و فقط براي جرايم خاص مورد استفاده قرار ميگيرد كه در ماده 237 قانون آئين دادرسي كيفري ذكر شده است.

الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است.
ب- جرائم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره

سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور باشد.

قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص مدت زمان بازداشت در ماده 242 مشخص كرده است : هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي شود. متهم مي تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند.

مجموعه عدالت آفرينان انواع خدمات وثيقه گذاري و ضمانت زنداني را براي قرار تامين كيفري با بهترين كيفت و كوتاه ترين زمان انجام ميدهد. اين مجموعه با ارائه خدمات در زمينه اجاره سند براي وثيقه و ارائه تمامي خدمات حقوقي بهترين و مطمئن ترين مجموعه حقوقي براي همراهي همه ي افراد در دعاوي دادگاهي است.

منبع: قرار تامين كيفري و شرايط آن براي آزادي متهم چيست؟


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۳۱:۵۷ ] [ عدالت آفرينان ]

چگونه وكيل اعتراض به قرار وثيقه (ضبط وثيقه) پيدا كنيم؟

شما براي پيدا كردن وكيل اعتراض به قرار وثيقه بايد به نكات ريزي توجه كنيد و كار خود را به افراد با تجربه بسپاريد. از كجا وكيل متخصص و با تجربه براي اعتراض به قرار وثيقه پيدا كنيم؟ شما براي  اعتراض به قرار وثيقه بايد از يك وكيل كاركشته و خبره استفاده كنيد. بسياري از متهمان براي آزادي موقت از زندان و يا مرخصي گرفتن از زندان به دنبال صدور قرار تامين كيفر هستند. قرار تامين در زمان انجام تحقيق و تفحص اوليه كه توسط دادسرا انجام ميشود و يا در جريان محاكمه توسط مقام ذي صلاح صادر ميشود. صدور قرار وثيقه يكي از قرارهاي تامين كيفر است كه امروز به عنوان يكي از آسان ترين راه ها براي آزادي زنداني نزد وكلا و عموم مردم شناخته ميشود. بهترين راه براي اطمينان از صحت فرايند صدور قرار وثيقه و اعتراض به قرار وثيقه همكاري با وكيلي صالح و شايسته است. چرا كه وكيل متخصص در امور كيفري موجب سريع تر شدن روند پرونده ميشود و تخصص او مانع از بروز مشكلات احتمالي براي طرفين دعوا ميشود. وكيل اعتراض به قرار وثيقه به علت آشنايي با قانون و پيچيدگي هاي قانوني بهترين راه را براي رسيدگي به پرونده و طي شدن روند دادرسي بكار مي برد.

 

بهترين وكيل اعتراض به قرار وثيقه

از آنجايي كه اعتراض به قرار وثيقه و به طور كلي شكايت در دادگاه هاي كيفري و رسيدگي به پرونده از جهات مختلف مثل پيچيدگي قضايي در محاكم براي همگان روشن است، كمك گرفتن از وكيلي كه بتواند اين فرايند طولاني مدت را با كمترين هزينه مالي و بهترين كيفيت دنبال كند بهترين گزينه براي هر دو طرف دعواست.

وكيل اعتراض به قرار وثيقه با توجه به تخصصي كه در حقوق كيفري و آشنايي با قوانين به خصوص قوانين كيفري دارد اين امنيت خاطر را به موكل خود مي دهد كه عدالت در محاكم قضايي برقرار خواهد شد.

مجموعه حقوقي عدالت آفرينان با بهترين سابقه در زمينه وكيل اعتراض به قرار وثيقه بهترين وكلا را در تمام زمينه هاي حقوقي و كيفري به خصوص وكيل اعتراض به قرار وثيقه در اختيار شما قرار مي دهد.

قرار وثيقه چيست؟

مرجع قضايي به درخواست متهم و يا وكيل متهم و همچنين درخواست مقام قضايي صالح با توجه به نوع جرم انجام شده و اهميت آن و ميزان مجازاتي كه در نظر گرفته ميشود، ميزان مالي را به عنوان قرار وثيقه تعيين ميكند. هدف از تعيين قرار وثيقه، دادن آزادي موقت به متهم براي ارائه مدارك جديد جهت بيگناهي است.

آيا امكان اعتراض نسبت به مبلغ و نوع وثيقه پيش بيني شده است؟ وظيفه ي وكيل اعتراض به قرار وثيقه چيست؟

در قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت ذكر شده است كه متهم ميتواند نسبت به نوع و ميزان قرار وثيقه اعتراض كند. در صورتي كه متهم درخواست تغيير نوع قرار وثيقه را داشته باشد، مقام صالح براي صدور وثيقه موظف است آن را تغيير دهد.

بهترين وكيل اعتراض به قرار وثيقه وكيلي است كه نسبت به امور كيفري قرار هاي تامين كيفر و قانون هاي مرتبط با آن آگاهي كامل داشته باشد. از آن جايي كه صدور قرار وثيقه در دادگاه هاي كيفري انجام ميشود، وكيل اعتراض به قرار وثيقه وكيلي است كه در امور كيفري تبحر داشته باشد.

چه كساني حق اعتراض نسبت به قرار وثيقه را دارند؟

چه كساني حق اعتراض نسبت به قرار وثيقه را دارند؟

چه كساني حق اعتراض نسبت به قرار وثيقه را دارند؟

متهم، شخصي كه شاكي است و در برخي موارد شخص ثالثي كه به او خسارت وارد شده است امكان اعتراض به وثيقه را درند. وكيل اعتراض به قرار وثيقه ميتواند نماينده هر كدام از اشخاص ذكر شده باشد.

در چه صورت امكان اخذ اخذ وجه و يا ضبط وثيقه اعتراض كرد؟

مطابق ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري، متهم، وثيقه گذار و كفيل ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان اعتراض كنند و مرجع رسيدگي به اين اعتراض دادگاه كيفري دو است. پس به طور كلي ميتوان گفت وكيل اعتراض به قرار وثيقه به عنوان نماينده متهم و يا وثيقه گذار مطابق ماده فوق ميتواند در موارد زير اعتراض كند :

هر گاه مدعي شوند كه در مورد اخذ وجه التزام و ضبط وثيقه مقررات مربوطه رعايت نشده است. ضبط وثيقه در شرايطي صورت ميگيرد كه مطابق ماده 230 در صورتي كه وثيقه ي خود را به مرجع قضايي سپرده باشد و مطابق دستور قضايي به مرجع قضايي احضار شده باشد و يا حضورش لازم باشد اما بدون دليل موجه حاضر نشده باشد، در صورت ابلاغ اخطاريه ، به وثيقه گذار اخطار داده ميشود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد ، در غير اين صورت معادل ميزان تعيين شده از وثيقه ضبط مي شود.

پس با اين حال اگر مدعي باشند كه متهم در موعد مقرر حاضر شده و و يا شخص ديگري متهم را حاضر كرده است و يا وكيل اعتراض به قرار وثيقه مدعي شود عدم حضور متهم با دلايل موجه ذكر شده در قانون بوده و يا متهم فوت شده است امكان اعتراض به قرار ضبط وثيقه پيش بيني شده است.

دادگاه در تمام موارد ذكر شده خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت وكيل اعتراض به قرار ضبط وثيقه رسيدگي ميكند و بعد از آن امكان اعتراض به راي دادگاه وجود ندارد و راي دادگاه قطعي است.

امكان اعتراض شاكي نسبت به صدور چه قرارهايي امكان پذير است؟وكيل اعتراض به قرار وثيقه

امكان اعتراض شاكي نسبت به صدور چه قرارهايي امكان پذير است؟وكيل اعتراض به قرار وثيقه

امكان اعتراض شاكي نسبت به صدور چه قرارهايي امكان پذير است؟

مطابق ماده دويست وهفتاد قانون آيين دادرسي كيفري، قرارهاي صادر شده از جانب پازپرس توسط شاكي و وكيل اعتراض به قرار وثيقه در موارد زير قابل اعتراض است:

 1. قرار هايي كه به درخواست شاكي و يا وكيل او مورد اعتراض قرار ميگيرند و توسط مرجع قضايي صادر ميشوند مانند قرار منع و موقوفي تعقيب.
 2. قرار هايي كه از طرف متهم ويا وكيل اعتراض به قرار وثيقه كه همان وكيل متهم است مورد رسيدگي قرار ميگيرند و توسط موجع قضايي صادر ميشوند . مانند قرار بازداشت موقت ، تشديد و تمديد تامين كيفر و قرار هاي تامين خواسته.

مهلت اعتراض به موارد ذكر شده در ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراي مقيم خارج كشور تا يك ماه از تاريخ صدور ابلاغيه است. وكيل اعتراض به وثيقه كه در اين جا نماينده شاكي است تا 10 روز براي اعتراض مهلت دارد.

بر اساس ماده دويست و هفتاد و يك قانون آيين دادرسي كيفري مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم و يا وكيل اعتراض به قرار وثيقه به نمايندگي از هر كدام از طرف دعوا نسبت به قرارهاي قابل اعتراض كه پيش از اين ذكر شده است با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اتهام را دارد و در صورتي كه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك درحوزه ي قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد دادگاه كيفري دو، محل صالح به رسيدگي است.

در صورت اختلاف در مورد مرجع صالح رسيدگي به اعتراض به قرار كه از طرف شاكي يا متهم و وكيل اعتراض به قرار وثيقه مطرح شده است و يا براي حل اختلاف پيش آمده بين بازپرس و دادستان جلسه فوق العاده دادگاه برگزار ميشود. و تصميم دادگاه قابل اعتراض نيست مگر درمورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم زير:

 • جرايم موجب سلب حيات
 • جرايم موجب حبس ابد
 • جرايم كه مجازات آن ها باعث قطع عضو و جنايت هاي عمدي عليه جسم شخصي با ميزان نصف ديه كامل و يا بيش از آن باشد
 • جرايمي كه مجازات آن مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر باشد.

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۳۰:۲۹ ] [ عدالت آفرينان ]

همه چيز درباره دعواي الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد چيست؟ همه چيز درباره دعواي الزام به انجام تعهد را بدانيم. يكي از انواع دعاوي كه عمدتاً از اختلافات مربوط به انجام تعهدات در قرارداد ناشي مي شود، دعواي الزام به انجام تعهد است. بايد بدانيد قرارداد بخشي از جريان اقتصادي زندگي ما را رقم مي زند. پس بايد اهميت زيادي برايش قائل شد. هميشه قبل از انعقاد قراردادها بهتر است حداقل يك نمونه قرارداد را به دقت مطالعه نماييم. تا با ساختار يك قرارداد خوب آشنا شويم.

دعواي الزام به انجام تعهد

در دعواي الزام به انجام تعهد، متعهد كه قول انجام كاري را به متعهد له داده است از تعهد خود فروگذاري كرده است. دعواي الزام به انجام تعهد جهت مجبور كردن متعهد به انجام دادن آن كار است. دعواي الزام به انجام تعهد با تقديم دادخواست از جانب متعهد له به عنوان خواهان و به طرفيت متعهد به عنوان خوانده دعوا مطرح مي شود.

براي تعريف كردن تعهد ميتوان به اين اشاره كرد كه تعهد رابطه اي حقوقي است كه به موجب آن شخصي ميتواند از شخصي ديگر انجام دادن امري را بخواهد. به زبان ديگر شخص متعهد عهده دار انجام دادن كاري ميشود. گروه حقوقي عدالت آفرينان مي تواند شما را در امر دعواي الزام به انجام تعهد براي اجاره سند، ضامن، وثيقه و هر امر ديگري ياري كند.

همه چيز درباره دعواي الزام به انجام تعهد

منشاء ايفاي تعهدات چيست؟

در قراردادهاي ملكي، قرارداد مكتوب ميان طرفين، سند واقعي براي طرح دعواي الزام به انجام تعهد يا وادار نمودن طرف متخلف به ايفاي تعهد است. اما هميشه نيازي به وجود يك قرارداد، به عنوان عامل و مستمسك قانوني براي اقامه دعوا براي انجام تعهدات نيست. در قانون، مواردي نيز وجود دارد كه بدون وجود يك قرارداد، موجب الزام فرد به انجام تعهد در قبال ديگري مي شود. به اينگونه موارد، ضمان قهري مي گويند. يعني بدون آنكه ميان دو نفر قراردادي منعقد شده باشد، يك طرف، مسئول جبران خسارت به طرف ديگر خواهد بود(به ماده 307 قانون مدني مراجعه شود).

از آنجا كه ما قصد نداريم به بحث در اين مقوله بپردازيم فقط به عناوين كلي موارد ضمان قهري اشاره مي نماييم. اين موارد عبارتند از : غصب، اتلاف، تسبيب و استيفا.

گرفتن زمين و ملك ديگران در حكم غصب است. از بين بردن عمدي يا سهوي مال ديگران مثلاً زمين زراعي در حكم اتلاف است. تسبيب يعني فردي به طور غير مستقيم عامل خرابي و آسيب به زمين و ملك ديگري باشد.

مثلاً آب خانه وي باعث بروز خسارت به ملك مجاور شود. استيفاء يعني گرفتن حقي كه بايد گرفته مي شده اما تا كنون گرفته نشده باشد. به عنوان مثال يك ملك از طريق ارث به فردي تعلق داشته ولي نا كنون از آن مطلع نبوده و حالا آن را مطالبه مي كند. كسي كه در ملك حضور دارد نيز مسئول استيفاء اين حق است.

اظهارنامه و دادخواست الزام به انجام تعهد

بهتر است قبل از آنكه دادخواست خود را در دعواي الزام به انجام تعهد به دادگاه ارائه دهيم، اظهارنامه اي را براي طرف مقابل خود از طريق مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك ارسال نماييم. در اين اظهارنامه، به طرف مقابل تاكيد مي نماييم كه تعهداتي در قبال ما داشته كه آن را انجام نداده است. لذا به وي مهلتي را براي اجراي تعهدات مي دهيم. و اخطار مي كنيم كه در صورت عملي نشدن تعهدات، مجبور به طرح دعوا عليه وي خواهيم بود.

در صورتي كه در مهلت مقرر پاسخ مناسبي دريافت نشد، مي توان به دفاتر خدمات الكترونيك مراجعه و دادخواست الزام به انجام تعهد را تنظيم و همراه با سوابق مربوطه تقديم نمود و منتظر نوبت دادگاه خود ماند.

موضوع تعهد ميتواند يكي از امور زير باشد:

 1. انتقال مال : مانند اين كه مالكي ضمن قولنامه اي تعهد كند خانه ي خود را به ديگري بفروشد.
 2. انجام دادن كاري : براي مثال مهندسي تعهد كند كه ساختماني را در مدت معيني بسازد و تحويل دهد.
 3. خودداري از انجام دادن كار : نظير اين عمل كه مالك در برابر مستاجري متعهد شود كه واحد مجاور را به امر معيني اختصاص ندهد.

سبب تعهد

سبب تعهد مي تواند ناشي از عوامل مختلفي باشد ولي آنچه بيشتر مرسوم است و مهم ترين عامل ايجاد عقد است، تعهد ناشي از عقد و تعهد ناشي از قانون است. حتي در تعريف عقد در قانون مدني نيز اين امر ذكر شده كه عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري نمايند.

تعهد ناشي از قانون شامل تعهداتي است كه به صراحت در قانون ذكر شده است. مانند تعهداتي كه صاحبان املاك مجاور نسبت به يكديگر دارند.

از عوامل مسبب ديگر براي انجام تعهد اتلاف است. در صورتي كه شخصي مسبب ضرر و زيان به شخص غير شود و يا مال او را تلف كند بايد ضرر و زيان وارده را جبران كند.

به طور كلي قانون مدني اسباب ايجاد تعهد را به دوگروه كلي تقسيم بندي كرده است :

 1. تعهدات ناشي از قرار داد
 2. الزامات خارج از قرارداد يا ضمان قهري، كه شامل غصب، اتلاف، تسبيب و استيفا است.

شرايط الزام متعهد به انجام تعهد

براي الزام متعهد به انجام تعهد وجود برخي شرايط لازم است. از جمله اين شرايط ميتوان به بقاي قرارداد، امكان اجراي تعهد ، امكان الزام متعهد، فرا رسيدن زمان اجراي تعهد، عدم استناد به حق حبس موجود و خودداري طرف ديگر از اجراي تعهد اشاره كرد.

با توجه به شرايط كه اشاره شد اگر متعهد ، تعهد خود را انجام داده باشد و اگر طرفين قرارداد با رضايت خود ايفاي تعهد را متنفي كرده باشند يعني قرارداد را اقاله كرده باشند و يا متعهد له، متعهد را مبري كرده باشد و اگر تعهد، با توافق طرفين  تبديل به تعهد جديدي شده باشد، چون منشا الزام به تعهد كه همان قرارداد است خاتمه پيدا كرده است و بقاي قرارداد منتفي شده است، ديگر امكان الزام متعهد به انجام تعهد وجود ندارد.

حال اگر متعهد از انجام تعهد خود به هر علتي و با اراده ي خود سر باز بزند، در قانون ايران دو ضمانت اجرا براي متعهد براي انجام تعهد در نظر گرفته شده است، متعهد له ميتواند قرارداد را فسخ كند و يا با تنظيم دادخواست و تقديم آن به محاكم حقوقي متعهد را به انجام تعهد الزام كند و حتي در شرايطي از متعهد خسارت دريافت كند. پس در مرحله ي اول دانستيم دعواي الزام به انجام تعهد دعواي حقوقي است و توسط دادخواست و با تشريفات معين مطرح مي شود. پس بايد امكان اجراي تعهد هم فراهم باشد.

در دعواي الزام به انجام تعهد، كسي كه تعهدي را بر عهده گرفته، متعهد است و دادخواست بايد به طرفيت او به عنوان خوانده اقامه شود و كساني كه از اين تعهدات نفع و سود مي‌برند، متعهدله ناميده مي‌شوند كه به عنوان خواهان بايد دادخواست را تقديم كنند.  در تمامي قراردادهاي ملكي اعم از خريد و فروش، اجاره، پيش‌فروش و همچنين مشاركت در ساخت، هميشه مجموعه‌اي از تعهدات متقابل وجود دارد كه دو طرف بر عهده گرفته‌اند و ملزم به اجراي آن هستند.  اگر هر يك از دو طرف از اجراي تعهدات خويش استنكاف كند، كسي كه به نفع او تعهدي شده است مي‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد ناشي از قرارداد، از دادگاه بخواهد.  بنابراين دعواي الزام به انجام تعهد، يك عنوان كلي است كه شامل هر گونه تعهد قراردادي مي‌شود و طيف وسيعي از تعهدات را در بر مي‌گيرد.  در اين دعوا كسي كه تعهدي را بر عهده گرفته، متعهد است و دادخواست بايد به طرفيت او به عنوان خوانده اقامه شود و كساني كه از اين تعهدات نفع و سود مي‌برند، متعهدله ناميده مي‌شوند كه به عنوان خواهان بايد دادخواست را تقديم كنند.  در ضمن بايد بدانيم كه در دعواي الزام به ايفاي تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاك باشد، در دادگاه محل وقوع ملك رسيدگي مي‌شود.  پس از قطعيت راي اجراييه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي‌شود تا نسبت به اجراي حكم، اقدام كند.  اگر متعهد به تعهد خود عمل نكند، اقتضاي لزوم قراردادها اين است كه كسي كه تعهد به نفع او شده است، بتواند متعهد را به اجراي تعهد وادار كند.  در نهايت اگر اجبار متعهد ممكن نشد، متعهدله مي‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزينه انجام تعهد را مطالبه كند.  در صورتي كه اجراي تعهد براي او مقدور نبود، مي‌تواند از طريق نفر سومي تعهد را انجام دهد.  در صورتي كه تعهد از طريق نفر سوم هم امكانپذير نباشد، كسي كه تعهد به نفع او شده است، مي‌تواند اقدام به فسخ قرارداد كند.  در تعهداتي كه زمان انجام آن تعيين نشده، يكي از شرايط براي دادخواست الزام به ايفاي تعهد، آن است كه كسي كه تعهد به نفع شده است، الزام به ايفاي تعهد را از متعهد، مطالبه كند.  هرچند تقديم دادخواست الزام، نوعي مطالبه است اما به احتياط نزديك‌تر آن است كه اين كار قبلاً به وسيله اظهارنامه رسمي انجام شود.  به گزارش مهداد، اسبابي وجود دارد كه موجب از بين رفتن تعهد مي‌شود و به اين دليل، اين دعوا بي‌وجه مي‌شود. از جمله اين موارد مي‌توان به ابراء، تبديل تعهد و تهاتر اشاره كرد.  ممكن است به دليل عدم انجام تعهدات از سوي متعهد خسارت‌هايي به ذي‌نفع وارد شود.  در اين صورت او حق دارد، ضمن تقديم دادخواست الزام به ايفاي تعهد يا به صورت مستقل، جبران خسارت ناشي از تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده به او وارد شده است، بخواهد.  در اين صورت دادگاه ميزان خسارت را پس از رسيدگي، ضمن رعايت قانون، با جلب نظر كارشناس، تعيين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به پرداخت خسارت ملزم مي‌كند.  در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت، ميان دو طرف منعقد شده باشد، برابر آن رفتار خواهد شد.  در غير اين صورت با توجه به نوع و ماهيت تعهد، نحوه جبران خسارت تعيين مي‌شود.  در صورتي كه در قرارداد، مبلغي به عنوان خسارت عدم انجام تعهد، تعيين شده باشد، در اين موضوع كه متعهدله مي‌تواند به صورت همزمان اجراي تعهد و نيز خسارت عدم اجراي تعهد را مطالبه كند، بين قضات اختلاف نظر وجود دارد.  البته امكان مطالبه همزمان اجراي تعهد اصلي و خسارت تاخير در اجراي تعهد، وجود دارد.

نتيجه دعواي الزام به انجام تعهد

پس از تقديم دادخواست، دادگاه تعيين ميكند كه قرار داد منشا تعهد به چه صورت است و علت عدم انجام تعهد با اراده ي متعهد ارتباط دارد و يا ناشي از قواي قاهره و اتفاقات غير قابل پيش بيني و دفع بوده است. ماده 227 قانون مدني نيز تصريح كرده است : متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي تواند مربوط به او نمود. و مطابق ماده 229 قانون مدني اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

 در برخي مواقع در قرارداد منعقد شده بين طرفين مباشرت فرد متعهد شرط شده است. در اين حالت خود شخص متعهد بايد تعهد را انجام دهد. يعني به اين صورت اگر در قرار شرط شده باشد كه شخص خاصي عمل مورد بحث در قرارداد را انجام دهد در اين صورت خود شخص ملزم است و در صورتي كه انجام دادن تعهد از جانب او ممكن نباشد، قرار داد فسخ ميشود و متعهد له خسارت دريافت ميكند. در صورتي كه مباشرت فرد شرط نشده باشد، شخص ثالثي ميتواند تعهد را انجام دهد و مطابق قانون مدني تعهد به حساب و هزينه متعهد اجرا مي گردد و يا متعهد له خود ميتواند تعهد را انجام دهد و سپس مخارجي كه مصرف شده را از متعهد دريافت كند. در آخر اگر امكان انجام تعهد وجود نداشت متعهد له ميتواند قرارداد را فسخ كند و خسارت دريافت كند.

پس از ثبت دادخواست و رسيدگي به شكايت در دادگاه حقوقي به موجب دستور و يا حكم مرجع قضايي و يا شبه قضايي به عنوان مثال اجرائيه ثبت امكان الزام به انجام تعهد ممكن و ميسر ميشود. با توجه به اين كه در قانون مرجع صالح براي الزام به انجام تعهدمشخص شده است، متعهد له با مراجعه به مراجع پيشبيني شده ميتواند امكان الزام متعهد را بخواهد.

اگر موضوع تعهد تسليم مال منقول يا غير منقول باشد، مامور اجرا با توجه به حكم صادر شده توسط دادگاه مال را از تصرف متعهد خارج و به متعهد له تقديم ميكند. حال اگر مال مورد نظر تلف شده باشد، متعهد ملزم است مثل مال و يا قيمت آن را به متعهد له تقديم كند.

اگر انجام تعهد ناشي از انجام عملي باشد، به دستور دادگاه متعهد ملزم به انجام ميشود و در صورت استنكاف متعهد، شخص ثالثي با هزينه متعهد آن را انجام مي دهد. براي مثال اگر تعهد بر ساخت و ساز تا دو طبقه باشد و طبقه سومي نيز بنا شده باشد، در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد، به دستور دادگاه طبقه سوم تخريب ميشود.

اگر شخص متعهد به فسخ قرار داد و يا انتقال مال به صورت سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي باشد دادگاه از طرف شخص متعهد، بدون خضور او و به صورت غيابي انتقال را انجام ميدهد و سند رسمي تنظيم مينمايد.

در آخر، لازم به ذكر است كه دعواي الزام به انجام تعهد ميتواند به صورت غير مستقيم از طريق بازداشت متهم و يا اجبار متهم به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زيان و يا حتي جريمه مالي‌ نيز باشد.

منبع : همه چيز درباره دعواي الزام به انجام تعهد عدالت آفرينان


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۲۸:۵۴ ] [ عدالت آفرينان ]

در چه شرايطي زنداني يا متهم مي تواند مرخصي بگيرد؟

در اين مطلب قصد داريم با شرايط مرخصي زندانيان آشنا شويم. شرايط مرخصي زنداني چيست؟ جواب اين سوال كمي طولاني است كه در اين مطلب بدان كامل اشاره مي كنيم. در اين بخش سعي داريم به صورت خلاصه شرايط گرفتن مرخصي زنداني را شرح دهيم تا شما را با شرايط قانوني نحوه گرفتن مرخصي زنداني آشنا كنيم.

شرايط مرخصي زنداني

زندانيان، بسته به نوع جرم ارتكابي و همچنين سوابق آنها در زمان حبس، با سپردن تامين مناسب با نظر مقام قضايي مي توانند از شرايط مرخصي استفاده كنند. در اين مقاله به بررسي شرايط مرخصي زنداني ها مي پردازيم.

شرايط اعطاي مرخصي زنداني

 1. محكومان به حبس تا ۱۵ سال پس از گذراندن حداقل يك ششم از مدت حبس.
 2. محكومان به بيش از ۱۵ سال و حبس ابد پس از گذراندن حداقل سه سال حبس.
 3. محكوماني كه به لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي يا عدم تأديه محكوميت مالي در زندان به سر مي‌برند، در صورت تحمل حداقل يك ماه حبس.
 4. كسب حداقل ۲۰۰ امتياز در زندان براي هر نوبت مرخصي با توجه به معيارهاي مندرج در آيين نامه سازمان زندان‌ها.
 5. كليه محكومان (به غير از افراد مستثنا از اعطاي مرخصي) در صورت ازدواج يا فوت يكي از بستگان درجه يك آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرايط مذكور از يك نوبت مرخصي بهره‌مند مي‌گردند.

ميزان مرخصي زنداني

 • به محكومان حبس جرايم غيرعمدي و افرادي كه به دليل ناتواني در پرداخت جزاي نقدي، ديه و يا محكوميت‌هاي مالي غير كيفري به ازاي هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصي تشويقي در صورت كسب امتيازات لازم.
 • به محكومان ساير جرايم كه امتيازات لازم را كسب كنند در صورت فقدان سابقه محكوميت در جرايم عمدي، به ازاي هر سه ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي.
 • در صورت وجود سابقه محكوميت در جرايم عمدي، به ازاي هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصي تشويقي.
 • اعطاي مرخصي به محكومان، موكول به تصويب شوراي طبقه بندي زندان و اخذ تأمين مناسب توسط مقام قضايي مربوط مي‌باشد.
 • چنانچه فاصله محل سكونت زنداني تا محل تحمل كيفر (زندان) بيش از ۱۰۰ كيلومتر باشد به تناسب فاصله راه، بين يك تا ۴ روز به مدت مرخصي براي اياب و ذهاب افزوده مي‌شود.

به چه محكوماني مرخصي داده نمي شود؟

محكومان زير از امتيازات اعطاي مرخصي مستثنا مي‌باشند:

 1. محكومان جرايم سرقت مسلحانه، كيف زني، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، آدم‌ربايي، جرايم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير كردن مراكز فساد و فحشا، اسيد پاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلي، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روان‌گردان ‌ها.
 2. محكومان داراي سه فقره سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم.
 3. محكوماني كه به شرارت مشهورند.
 4. محكومان به قصاص و اعدام.

به نقل از محمد يزدي‌ رئيس قوه قضاييه‌ :

شرايط اعطاي مرخصي به زندانيان و چگونگي استفاده از آن‌ بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور همان‌طوري كه استحضار دارند اعطاي مرخصي به زنداني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باعنايت به رأفت و عطوفت اسلامي‌، رويّه و در آيين‌نامه 1¤¤زندان‌ها¤، 1¤1¤زندان‌ها آمده است‌؛ لكن با توجه به‌تجارب چند سال گذشته‌، مصلحت ايجاب مي‌كند، دادن مرخصي به زنداني محدودتر و همراه باشرايطي باشد كه ذيلاً يادآوري مي‌نمايد: 1. مرخصي به عنوان امتياز و تشويق زنداني به رعايت مقرّرات زندان و اصلاح اخلاقي اومي‌باشد كه در موارد طولاني پس از تحمّل حداقل يك‌سال از مجازات قطعي حبس به تشخيص‌شوراي طبقه بندي زندان و به پيشنهاد رئيس و پس از موافقت قاضي ناظر اجراي حكم در هرسال ده روز معيّن مي‌گردد و بنا به تشخيص مسؤولان زندان در مواردي كه احتمال سوء استفادهاز مرخصي وجود دارد ممكن است زنداني در ايام مرخصي تحت الحفظ باشد. 2. آن دسته از زندانيان كه در مدت تحمّل كيفر در زمينه حفظ قرآن مجيد با التزام عملي به سايراحكام‌، توفيقاتي به دست آورند علاوه بر ده روز مرخصي ساليانه‌، مي‌توانند به ازاي حفظ هرجزء قرآن از سه روز مرخصي با رعايت شرايط ذكر شده در آيين‌نامه 1¤¤زندان‌ها¤، 1¤1¤زندان‌هااستفاده كنند. 3. محكومان به حبس ابد و محكومان به بزه‌هاي كلاهبرداري‌، چك بلا محل بيش از ده ميليون‌ريال‌، جعل‌، استفاده از سند مجعول‌، اختلاس‌، ارتشا، سرقت‌، سرقت مسلحانه‌، جاسوسي‌، اقدام‌عليه امنيت كشور، دايركنندگان مراكز فساد و محكومان به اجراي حدود الهي مشمول مفاد اين‌بخشنامه نمي‌باشند. 4. زندانيان واجد شرايطي كه از مرخصي موضوع اين بخشنامه استفاده مي‌نمايند فقط درمحدوده‌اي مجاز به تردّد هستند كه از طرف مرجع قضايي در برگ مرخصي آنان معيّن شده است‌.ضمناً تاريخ شروع مرخصي و خاتمه آن و نيز محل تردّد در برگ مرخصي قيد و زنداني بايد هرروز با حضور در مرجع انتظامي محل‌، برگ مرخصي را ممهور به مهر آن مرجع انتظامي نمايد. 5. زندانياني كه در انقضاي مدت مرخصي‌، خود را معرفي نكنند، طبق ماده 547 قانون مجازات‌اسلامي و تبصره آن‌ با آنها رفتار خواهد شد. 6. به منظور تعهد و تضمين كافي نسبت به بازگشت زنداني‌، قاضي 1¤¤ناظر زندان‌¤، 1¤1¤ناظر زندان‌، متناسب با نوع‌جرم‌، اقدام به اخذ تأمين از محكوم‌ٌعليه زنداني خواهد نمود. ضمانت اجراي اين تأمين همانندضمانت اجراي مقرّر در آيين دادرسي كيفري خواهد بود.

نحوه گرفتن مرخصي زنداني

براي گرفتن مرخصي يا ازادي موقت بايد به چند مورد توجه كرد:

 • نوع جرم
 • سوابق جرمي متهم
 • ميزان حكم حبس

با توجه به موارد بالا، اگر زنداني شرايط گرفتن مرخصي را از قاضي پرونده دريافت كند، مقداري براي ضمانت زنداني براي مرخصي وي تعيين مي گردد. زنداني موظف است آن را از طريق خانواده يا وكيل خود تهيه كرده و به دادگاه ارائه دهد.

خلاصه شروط مرخصي دادن به زنداني

اگر يك زنداني هر يك از شرايط زير را داشته باشد مي تواند براي گرفتن مرخصي از زندان اقدام كند:

 • اگر يك زنداني تا پانزده سال حبس محكوم باشد بايد حداقل يك ششم از آن مدت حكم خود را گذرانده باشد.
 • اگر به بيش از پانزده سال زنداني و حتي حبس ابد محكوم شده باشد بايد حداقل سه سال را در زندان سپري كرده باشد.
 • اگر متهم جزء مجران جرايم نقدي باشد و يك ماه را در زندان سپري كرده باشد مي تواند مرخصي بگيرد.
 • اگر يك زنداني در زندان حداقل 200 امتياز براي هر مرخصي بدست آورد شرايط گرفتن مرخصي را دارد.
 • به غير از شروط بالا، اگر زنداني ازدواج كرده باشد و يا يكي از بستگانش فوت كند مي تواند يك نوبت مرخصي داشته باشد.

مدت زمان مرخصي زنداني چقدر مي باشد؟

زندانياني كه به خاطر جرايم نقدي و غير عمد در زندان به سر مي برند امتياز لازم را كسب كنند مي توانند هر دو ماه، به مدت 3 تا 5 روز مرخصي بگيرند. اما براي ساير مجرمان به ازاي هر سه ماه سه تا پنج روز مرخصي مي گيرند. اگر متهم به جرم عمدي محكوم شده باشد، هر 4 ماه مي تواند 3 تا 5 روز مرخصي بگيرد. البته اين مرخصي را شوراي طبقه بندي زندان تعيين و تصويب مي كند. اگر هم مسافت محل زندگي وي تا زندان بيش از 100 كيلومتر باشد بين 1 تا 4 روز به مرخصي وي افزوده مي گردد.

البته اين شرايط براي همه يكسان نيست و مشمول همه نمي شود. و به برخي از متهمان به هيچ عنوان مرخصي داده نمي شود.

 • سرقت مسلحانه
 • كيف زني و دزدي
 • جاسوسي
 • عليه حكومن و امنيت كشور
 • آدم ربايي
 • جرايم باندي
 • تجاوز
 • داير كردن مركز فساد
 • اسيدپاشي
 • فروش مشروبات الكلي
 • قاچاق مسلحانه و مواد مخدر
 • كساني كه 3 بار به يك جرم متهم باشند
 • محكومان به شرارت
 • محكوم به  قتل، قصاص و اعدام

در خصوص اطلاع از تبصره ها، شرايط خاص و اطلاعات بيشتر مي توانيد با موسسه حقوقي عدالت آفرينان تماس حاصل فرماييد.

منبع: در چه شرايطي زنداني يا متهم مي تواند مرخصي بگيرد؟


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۲۷:۳۱ ] [ عدالت آفرينان ]

كفيل كيست؟ قرار كفالت چيست؟

كفيل كلمه ايست عربي در لغت به معني ضامن و كسي كه از ديگري كفالت كند، مي‌باشد.  كفيل در اصطلاح حقوقي، شخصي است كه حضور مرتب متهم را در مواقع احضار او در برابر مبلغ معيني وجه، تعهد و كفالت مي‌نمايد. كفالت به عهده گرفتن كاري به جاي كسي. عقدي است كه به موجب آن شخص ثالثي كه كفيل ناميده مي‌شود حضور مورد نياز متهم (مكفول) را نزد مقامات قضائي تا پايان رسيدگي و صدور و اجراي حكم در ازاي مبلغ معيني (وجه الكفاله) تعهد مي‌كند. (ويكي پديا)

در واقع كفالت يك عقد است كه يكنفر در در برابر يك شخصي متعهد مي شود كه يك نفررا هرگاه بخود حضور يابد ، به عنوان مثال علي به احمد تعهد مي دهد هر گاه احمداز او خواست حسين  را در مقابل او حاضر نمايد ( ماده 734) قانون مدني كه در اين صورت متعهد را كفيل و شخص ثالث را مكفول  و  طرف ديگر ا مكفول له مي نامند و در مورد مثال فوق علي را كفيل واحمد را مكفول له وحسين را مكفول است.

كفيل و كفالت

گاهي يك زنداني شرايط آزاد شدن به صورت موقت از زندان را دارد. يكي از راه هاي آزادي موقت يا مرخصي قرار كفالت مي باشد. در اين مقاله قصد داريم درباره مفيل و كفالت زنداني صحبت كنيم و شما را با قوانين حقوقي درباره آن آشنا سازيم.

منظور از قرار كفالت چيست؟

طبق قانون مدني، قرار كفالت در واقع يك عقد بين طرفين پرونده است كه براي رسيدگي به زنداني در دادگاه هاي كيفري به كار برده مي شود. بنابراين، افرادي كه در دادگاه كيفري به پرونده آنها رسيدگي مي شود مي توانند براي آزادي موقت خود شخصي را به عنوان كفيل به دادگاه معرفي كنند تا در صورتيكه نياز به حضور متهم در هنگام مرخصي بود بتواند به وي دسترسي داشته باشند. از همين رو قرا كفالت صادر مي گردد.

آيا كفيل همان ضامن است؟

در حقيقت كفيل همان ضامن نيست. اكثر افراد اين 2 مورد را با هم به اشتباه مي گيرند. ميزان اعتبار كفيل را در دادگاه قاضي تعيين مي كند و براي قرار كفالت از وي فيش حقوقي دريافت مي كند. البته براي اعتبار كفيل مي توان جواز كسب، سند ملكي يا اتومبيل نيز ارائه داد. در حقيقت كفيل كسي است كه هر زمان شاكي بخواهد بايد كفيل متهم را به او بدهد. در ضامن شدن مي توان ارائه ضمانت را به هر طريقي تهيه كرد. عقد قرار داد ضمانت بين 3 نفر صورت ميگيرد. اما لازم نيست هر 3 نفر همديگر را بشناسند. در صورتيكه متهم نتواند كفيل معرفي كند بايد حبس بكشد. در كل اين دو عقد براي تعهد كوتاه مدت مي باشد و تا زمانيكه مضمون عنه و مكفول به تعهدات خود نسبت به مضمون له و يا مكفول له عمل نمي كنند اين قرار ضامن و كفيل پابرجا خواهد بود.

 

در امور كيفري هر گاه از طريق دادسرا در مورد شخصي كه مثلاٌ نامش حسين باشد اتهامي  به وي نسبت داده شده  ونسبت به جرمي براو مدعي شده ، در اين صورت دادستان كه مدعي العموم جامعه است براي تحقيقات خود كه نياز به فرصت دارد،  در اين صورت تا زماني كه  مطمئن نشده كه از حسين نامي واقعاٌ جرمي سر نزده است  يا نه، نمي تواند اظهار نظر نمايد لذا به منظور انجام تحقيقات ، پيش بيني مي كند كه مبادا حسين فرار نمايد و تحقيقات وي ناقص بماند و به عبارت بهتر دادستان مردد است كه آيا حسين واقعاٌ مرتكب جرم شده است يا نه و در اين صورت براي دادستان هنوز محرز نشده كه از حسين جرمي سر زده است يا نه و نياز به تحقيق بيشتري است و از سوي ممكن است براي تحقيقات ، حسين را به مقتضيات تحقيقاتش بخواهد تا از وي سوالاتي نمايد و در اين صورت به منظور عدم فرار حسين….. ، به وي اعلام مي نمايد كه : حسين تو برو شخصي با شرايطي كه قانون در نظر گرفته شخصي را به عنوان كفيل بياور و حسين شخصي بنام  علي  را به عنوان كفيل مي آورد در اينجا بين دادستان يا بازپرس و يا معاونان دادستان كه همان داديار ها مي باشند قراردادي منعقد  مي شود ( كه هر گاه  حسين براي تحقيقات لازم باشد وي بايد حضور يابد و يا كفيل او كه علي است بايستي وي را فوراٌ حاضر نمايد و دراين مورد تضميني هم به عنوان وجه الكفاله از  سوي دادسرا ازعلي گرفته مي شود  .براي روشن شدن اين مطلب مثال خود را شفاف تر بيان مي كنيم ( احمد از حسين شكايت مي كند كه وي به او ناسزا گفته است ، دادسرا پس از احضار حسين و حسين در پاسخ دادسرا اتهام احمد را انكار مي كند دادسرا به احمد ميگويد بايستي شاهد بياوري و از سوي به منظور عدم فرار حسين به وي ميگويد بايستي كفيل بياوري درغير اين صورت  براي تكميل تحقيقات بايد به زندان روانه شوي ، حسين فورا علي را به عنوان كفيل معرفي ميكند و دادسرا به علي ميگويد با وجه الكفاله ده ميليون تومان تو متعهدي هرگاه حسين را خواستم بايد حضور يابد؛ وگرنه وجه الكفاله شما ضبط مي شود و ازسويي ديگر دادسرا بازهم در تعقيب حسين مي باشد ، يعني ضبط وجه الكفاله از علي به معناي تبرئه شدن حسين نيست و وي همچنان درتعقيب حسين مي باشد مستند بند 2و3 ماده 132 قانون آيين دادرسي مدني مطلب مورد توجه ديگر اين است كه وفق ماده 135 اين قانون كفالت فردي از سوي دادسرا پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادركننده قرار،  براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد

براي اطلاع از شرايط گرفتن مرخصي زنداني مي توانيد به اين مقاله مراجعه كنيد.

مبلغ وجه‌الكفاله

ميزان مبلغ وجه‌الكفاله براي قرار كفالت بر اساس ميزان آسيب بدني كه به شاكي وارد شده و همچنين شرايط و سابقه متهم تعيين مي گردد. اگر زنداني يا متهم فرار كند و به هر دليلي در دادگاه حضور پيدا نكند بايد مبلغ وجه‌الكفاله را پرداخت كند. اما پيش از اين مي تواند طي 20 روز وي را تسليم كند. از طرفي هم 10 روز وقت دارد شكايتي در اينباره تنظيم كند. البته اين در شرايطي است كه به دلايل غير موجه در دادگاه حاضر نشده باشد.

شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر در خصوص قرار كفالت با كارشناسان حقوقي عدالت آفرينان تماس حاصل فرماييد.

منبع: كفيل كيست؟ قرار كفالت چيست؟


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۲۶:۲۲ ] [ عدالت آفرينان ]

مركز اجاره سند ملكي براي آزادي زنداني

عدالت آفرينان مركز اجاره سند ملكي براي آزادي زندانيان و ارائه به دادگاه ها و دادسراها مي باشد. در ادامه براي توضيح نحوه چگونگي ارائه خدمات با ما همراه باشيد. از آنجاييكه تعداد افراد زيادي به دليل مشكلات مالي، خانوادگي و غيره به دادگاه احضار مي شوند شرايط اجاره سند براي آزادي موقت آنها تا موعد دادگاه يكي از معضلات اين دسته افراد مي باشد. يكي از خدمات عدالت آفرينان اجاره سند براي زنداني مي باشد كه در سريع ترين زمان ممكن و با قيمت ارزان آن را براي شما تهيه مي كند. از اين رو عدالت آفرينان يك مركز اجاره سند ملكي براي آزادي زنداني محسوب مي شود. اما براي اطمينان از اين كار و جلوگيري از كلاهبرداري از شما بايد نكاتي را در اين مورد بدانيد.

مركز اجاره سند ملكي براي آزادي زنداني مركز اجاره سند ملكي براي آزادي زنداني

يك مركز مركز اجاره سند ملكي براي آزادي زنداني از شما اسناد كارشناسي شده مي گيرد. اين كار به تسريع امور ضمانتي شما كمك مي كند.

شخصي كه با ارائه سند اجاره اي آزاد مي گردد، مي تواند خودش به پرونده اش رسيدگي كند. البته سندي كه گذاشته مي شود بايد داراي ويژگي هايي باشد تا قاضي آن را تاييد كند.

ويژگي هاي سند ملكي براي آزادي زنداني

سند ملكي شما اجاره مي كنيد بايد داراي ويژگي هاي زير باشد تا قاضي پرونده آن را به عنوان وثيقه قبول كند:

 • 6 دانگ باشد
 • آزاد باشد (در جايي گرو گذاشته نباشد)
 • ارزش آن با مبلغ تعيين شده توسط قاضي برابري داشته باشد

تهيه سند اجاره اي ملكي

متاسفانه اكثر افراد به چنين سند ملكي دسترسي ندارند. از اين رو نياز به تهيه اين اسناد از مراكز حقوقي مي كنند. با افزايش درخواست براي سند، تعداد افرادي كه چنين خدماتي هم ارائه مي دهند به طبع بيشتر شده است. بنابراين گاها افراد سودجو با قيمتي گزاف به شما خدمات مي دهند اما چيزي جز پشيماني و خسارت مالي براي شما نخواهد داشت. بنابراين در انتخاب مركز اجاره سند ملكي براي آزادي زنداني بسيار دقت كنيد.

انتخاب كردن مركز اجاره سند ملكي

براي انتخاب كردن مركز اجاره سند ملكي بايد توجه داشته باشيد تا اين مركز حقوقي داراي مجوز قانوني و سابقه كار داشته باشد. چرا كه اگر به مركزي مراجعه كنيد كه افراد بي تجربه اي در آن شما را راهنمايي كنند سرعت روند پرونده شما كند تر خواهد بود. از طرفي هم براي قيمت اجاره سند ملكي عرف و قوانيني وجود دارد. لذا، در انتخاب كردن مركز اجاره سند ملكي بسيار دقت كنيد.

مركز معتبر اجاره سند ملكي

يكي از معتبر ترين مراكز معتبر اجاره سند ملكي گروه حقوقي عدالت آفرينان است كه شما مي توانيد براي مشاوره حقوقي خود در زمينه اجاره سند ملكي براي آزادي زنداني به آن مراجعه فرماييد. از ويژگي هاي شاخص اين موسسه حقوقي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 • عدالت آفرينان داراي جواز قانوني مي باشد.
 • اين مركز داراي آدرس ثابت است.
 • سابقه كار در زمينه اجاره سند ملكي دارد.
 • وكلا و كارشناسان حقوقي خبره و مسلط به قوانين دارد
 • در كم ترين زمان مشكلات شما را حل مي كنند
 • قيمت مناسبي براي ارائه خدمات دارند
 • براي شما در هر شهري از كشور عزيزمان خدمات ارائه مي دهند.

براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه سند اجاره اي ملكي با عدالت آفرينان تماس حاصل فرماييد يا روي لينك زير كليك كنيد.

منبع : مركز اجاره سند ملكي براي آزادي زنداني


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۲۴:۴۹ ] [ عدالت آفرينان ]

ضمانت زنداني و متهم براي مرخصي و آزادي موقت يكي از روش هاي آزادسازي زنداني براي رسيدگي به پرونده خود مي باشد. براي ضمانت زنداني شما بايد از قوانين ضمانت متهم مطلع باشيد تا در زير دايره حقوقي و قانون اين كار را انجام دهيد. يكي از ضمانت هايي كه به متهم ارائه مي شود ضمانت آزادي زنداني مي باشد كه به دادگاه يا دادسرا براي مرخصي يا آزادي ارائه مي گردد. اينكار به اين دليل است تا يك مجرم بتواند خودش به مشكلات پرونده اش رسيدگي كند. براي مثال، مجرمي كه به دليل بدهي در زندان به سر مي برد، با آزادي راحت تر مي تواند به مشكلات خود رسيدگي كند و زودتر مشكلات مالي را برطرف سازد. بر اساس قانون، اگر زنداني پس از اتمام دوره آزادي بر اساس ضمانت خود به زندان برنگردد فراري شمرده مي شود. مدت زماني كه متهم مي تواند مرخصي بگيرد يا آزاد گردد را قاضي پرونده بر اساس نوع جرم و مقدار زنداني وي تعيين مي كند. بسته به همين موارد بايد خدمات اجاره سند ضمانت زنداني به دادگاه تحويل داده شود.

ضمانت زندانيضمانت زنداني با عدالت آفرينان

ضمانت براي آزادي زنداني

به كمك قانون، زندانيان مي توانند براي مدت طولاني آزاد باشند. اگر پس از قرار مقرر متهم خود را معرفي نكند، شخصي كه ضمانت را تهيه كرده است مهلت 30 روزه اي براي بازگرداندن وي دارد. پس از اين موعد، اگر متهم خود را معرفي نكند سند ضمانت زنداني اجرا و مصادره مي گردد.

حال پس از مطلع شدن شخصي كه سند ضمانت آزادي زنداني را تهيه كرده بتواند بي اطلاع بودن خود را نسبت به عدم حظور متهم ثابت كند، مي تواند مهلت بيشتري از  قاضي پرونده دريافت نمايد. حتي اگر سند اجرا شد و اموالش مصادره گرديد مي تواند در طي 10 روز شكايت كند.

ضمانت زنداني, سند براي زنداني, وثيقه براي زنداني, وثيقه, مصادره ملك ضامن زنداني و كليه امور مرتبط با مسائل حقوقي خود را با ما مطرح كنيد. كارشناسان خبره ما پرونده حقوقي شما را پيگري خواهند نمود تا در كوتاهترين زمان ممكن به نتيجه مورد نظر خود برسيد.

ضمانت براي مرخصي زنداني

با توجه به جرم و ميزان مجازات زنداني براي مرخصي او ضمانت تعيين ميشود. ضمانت زنداني از جانب شخصي انجام ميشود تا ضامن متعهد به بازگشت زنداني به زندان شود و در صورت عدم بازگشت وي، كسي كه ضمانت زنداني را انجام داده است متعهد به تحويل او به دادگاه است. به بياني ديگر با ضمانت زنداني و ارائه وثيقه ميتوان براي متهم امكان مرخصي و يا آزادي مشروط فراهم كرد. مبلغ ضمانت براي مرخصي متهم بايد از جانب دادگاه تعيين شود. دادگاه براي تعيين مبلغ ضمانت زنداني، و براي بر آوردن اين مبلغ اين عمل را به دست كارشناسان اين حوزه ميسپازد.

مطابق مواد قانوني از شرايط اعطاي مرخصي به زنداني ميتوان به مورد ذيل اشاره كرد: به منظور تعهد و تضمين كافي نسبت به بازگشت زنداني‌، قاضي ناظر زندان‌، متناسب با نوع‌جرم‌، اقدام به اخذ تأمين از محكوم‌ٌعليه زنداني خواهد نمود. در اينجا منظور از اخد تامين ضمانت زنداني است.

ضمانت براي آزادي زنداني

بسياري از زندانيان به دنبال آزادي موقت از زندان هستند. براي تعليق حبس و آزادي موقت زنداني تحت هر عنواني، براي مثال جهت تلاش او براي ارائه مدك جهت اثبات بي گناهي و يا عملي در جهت پرداخت دين، متهم بايد به دنبال ارائه ضمانت براي آزادي باشد.

دادسرا با توجه به جرم مرتكب شده با مشورت و تاييد كارشناس دادگستري ميزان وثيقه وضمانتي براي آزادي زنداني را تعيين ميكند. با ارائه ضمانت براي آزادي زنداني، متهم ميتواند به طور موقت خارج از زندان باشد. بايد توجه داشت در صورت عدم بازگشت و فرار متهم ضمانت دريافت شده براي آزادي زنداني توسط دادگاه ضبط ميشود.

مجموعه حقوقي عدالت آفرينان با ارائه تمام ضمانت نامه هاي بانكي و ضمانت نامه هاي ديگر در تلاش است تا مشكلات شما را جهت ارائه ضمانت براي مرخصي زنداني و ضمانت براي آزادي زنداني فراهم كند. تمام خدمات ضمانت زنداني با آگاهي نسبت به مسائل حقوقي و تيم آگاه و داراي شهرت در جهت ارائه بهترين خدمات انجام مي شود.

براي انجام خدمات مرتبط با تضمين زنداني جهت آزاد سازي متهم و زنداني از دادگاه و دادسرا با عدالت آفرينان تماس بگيريد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۲۳:۳۷ ] [ عدالت آفرينان ]

ضامن معتبر براي دادگاه و دادسرا 

اگر به دنبال ضامن زنداني هستيد عدالت آفرينان با ارائه ضامن هاي معتبر قابل ارائه به تمامي دادگاه ها و مراجع قضايي، زندان ها و ندامتگاه ها در خدمت شماست تا در كمترين زمان و به صورت كاملا فوري اين كار را براي شما انجام دهد. شما با ضامن دادگاه مي توانيد ضمانت متهم يا زنداني خود را بكنيد و بتوانيد وي را آزاد يا مرخص كند. البته اين امر در زماني انجام مي گردد كه متهم شرايط آزادي با ضامن را داشته باشد و بتواند ضامني را براي اين موضوع به دادگاه فرا بخواند.

ضامن زنداني ميخوايد »: عدالت آفرينانضامن زنداني فقط عدالت آفرينان

ارائه ضامن زنداني

ارائه انواع ضامن براي ضمانت زنداني در استان هاي تهران و البرز با مبالغ سنگين و سبك، حتي براي پرداخت رد مال و جزاي نقدي با عدالت آفرينان امكان پذير مي باشد. اين ضامن ميتواند شخصي با سند باشد يا مي تواند يك سند اجاره اي حتي باشد. نكته مورد نظر اين است كه ضامني كه به دادگاه فرا خوانده مي شود بر اساس پرونده ضمانتي را به دادگاه ارائه دهد. بعد از آن، هر مشكلي كه براي متهم يا زنداني پرونده پيش آيد، ضامن مسئول آن امر خواهد بود.

بنابراين، ارائه ضامن امري بسيار مهم بوده و افراد بايد در انتخاب و ارائه آن دقت كافي را به خرج دهند تا درگير مشكلات ديگري در ضمانت زنداني خود نشوند. از همين رو، تعدادي موسسه و مراكز معتبر براي ارائه ضامن وجود دارد كه شما مي توانيد اين كار را به صورت قانوني انجام دهيد. براي مثال، شما مي توانيد يك سند ضمن را در يك مركز حقوقي براي زنداني خود اجاره كنيد و آن را به دادگاه يا دادسرا تحويل دهيد. براي ضمانت زنداني كليك كنيد.

خدمات مربوط به ضامن زنداني

معرفي ضامن براي زنداني در تهران مدت زمان كمتري را در بر ميگيرد،و متهم ميتواند سريع تر آزاد شود.  ضمانت زنداني در دادگاه و دادسرا  اجاره سند براي وثيقه زنداني  سند اجاره اي براي ضامن دادگاه  فروش سند براي وثيقه زنداني  سند براي تعزيرات  وثيقه براي رفع ممنوع الخروجي  ضامن دادگاه با فيش حقوقي  عواقب ضمانت با فيش حقوقي  فيش حقوقي براي ضمانت زنداني  سند براي زنداني تهران  در گروه رستا با به كارگيري تجربه و تعهد كاري جهت آزادي زنداني.  گذاشتن فيش حقوقي در دادگاه و دادسرا جهت آزادي زنداني  اجاره فيش حقوقي جهت كفالت زنداني  ضمانت زنداني با فيش حقوقي  اجاره سند براي آزادي زنداني  سند اجاره اي براي حسن انجام كار  متن قرارداد اجاره سند.

اگر به دنبال آزاد سازي متهم يا زنداني توسط ارائه ضامن معتبر هستيد مي توانيد به عدالت آفرينان مراجعه كنيد ما اين امكان را براي شما فراهم خواهيم كرد تا در كوتاهترين زمان ممكن به نتيجه برسيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۱۵:۳۹ ] [ عدالت آفرينان ]

تشخيص و تعيين ارزش سند و وثيقه براي زنداني توسط قاضي پرونده صورت مي گيرد. بر اساس ميزان جرم و خسارت وارد شده مبلغي را تعيين ميكند كه بنا به ارزش آن بايد سند يا وثيقه گرو دادگاه گذاشته شود. اگر شما هم بدنبال وثيقه براي آزادي زنداني هستيد اين مطلب براي شماست. اجاره وثيقه براي آزادي زنداني يكي از راهكارهايي است كه اكثر مشكل داران در اين زمينه به دنبالش مي گردند. برخي از زندانيان براي آزادي موقت خود از زندان به اجاره وثيقه نياز دارند. يك زنداني با وثيقه اي كه ارزش آن را قاضي پرونده تعيين مي كند مي تواند طي موعد مقرري آزاد گردد. البته قرار وثيقه در صورتي صادر مي گردد، كه متهم نتواند ضمانت و كفيلي براي خود معرفي كند.

سند به عنوان يكي از اصلي ترين دارايي اشخاص در زمان كنوني محسوب مي گردد. سند خود به دو نوع دسته تقسيم مي گردد كه آن دو دسته عبارت اند از سند عادي و سند رسمي.  بر حسب قانون مدني ايران، ادله ي اثبات دعوا به اين موارد تقسيم مي گردد : اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم. از ميان ادله اثبات دعوا ذكر شده، قصد داريم سند را و قوانين مختص به آن را براي شما جهت اجاره وثيقه شرح دهيم. در اين مطلب سعي شده مطالب مختص سند به طور كامل براي شما برسي و شرح داده شود.

اجاره وثيقه براي آزادي زندانيعنوان

وثيقه چيست؟

از نظر لغوي وثيقه به معناي استوار مي باشد و ميتوان به آن اعتماد كرد. قرار وثيقه قراري مي باشد كه زير مجموعه قرارهاي تامين كيفري است و  فرد متهم مطابق آن تعهد مي نمايد كه چنانچه به مرجع قضايي احضار گرديد در موقع مقرر در دادگاه يا دادسرا حاضر گردد و براي ضمانت زنداني حضور خود مي بايست مبلغي كه از قبل مشخص شده را به مرجع مورد نظر بسپارد كه چنانچه شخص متهم در مرجع مورد نظر حاضر نگرديد وثيقه ملكي مورد نظر ضبط گردد.

قرار وثيقه يا قرار تامين كيفري

قرار وثيقه يا قرار تامين كيفري براي آزادي زنداني فراهم مي گردد تا متهم بتواند تا زمان دادگاه خود آزاد باشد. در هنگام موعد جلسه دادگاه بايد حضور داشته باشد و از اتهامات خود دفاع كند. اگر قاضي وي را محكوم كند دوباره به زندان باز مي گردد. اصولا براي آزادسازي مشروط وجه نقدي را كه قاضي پرونده مقدر كرده به حساب دادگاه واريز مي نمايند. اگر متهم براي روز دادگاه خويش به دلايل غير موجه حاضر نشود، وثيقه گذار ظرف 20 روز بايد وي را تحويل دهد. در غير اينصورت وثيقه ضبط خواهد شد. در ادامه به نكاتي در خصوص يك سند رسمي براي وثيقه اشاره مي كنيم.

سند رسمي داراي چه خصوصاتي جهت اجاره وثيقه مي باشد؟

سند رسمي در ماده ي ۱۲۸۷ قانون مدني بدين گونه تعريف شده است. هر زمان سند در اداره ي ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي كشور يا نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت و وظايف آنها تنظيم گردد، اين سند از لحاظ قانوني رسمي به حساب مي آيد.  به همين علت براي آن كه سندي رسمي محسوب گردد، سه شرط مي بايست جهت اجاره وثيقه حتما وجود داشته باشد :  يك : سند مورد نظر نزد مامورين رسمي تعيين شده مورد تنظيم واقع شده باشد؛ در خصوص توضيح اين مامورين رسمي كه چه افراي مي باشند مي بايست ذكر نمود كه مامورين دولتي و مامورين بخش خصوصي مي باشند كه از جانب دولت جهت تنظيم اسناد مورد نظر تعيين شده باشند.  دو : مامور رسمي جهت تنظيم سند مي بايست صلاحيت تعيين شده را دارا باشد. به طور مثال اداره ي راهنمايي و رانندگي تنها در صادر نمودن گواهينامه صلاحيت مورد نظر را دارد و اين امكان را ندارد كه به طور مثال اقدام به صادر نمودن كارت ملي افراد اقدام كند.  سه : در تنظيم و نگارش سند مقررات و تشريفات قانوني تعيين شده مي بايست الزما به طور كامل رعايت گردد.

تفاوت سند رسمي با سند عادي در چه چيزي مي باشد؟

تنظيم نمودن سند رسمي از جانب ماموريني كه داراي صلاحيت مي باشند و در فرم مشخصي انجام مي پذيرد. اما در صورتي كه در تنظيم نمودن سند عادي نه فرم مشخصي دارد و اين مورد كه هر شخصي اين امكان را دارد كه سند عادي تنظيم نموده و احتياج به مراجعه به شخص يا سازمان بخصوصي نمي باشد.  در تنظيم نمودن سند رسمي رعايت تشريفات بخصوص از جانب مامور تنطيم كننده ي سند الزامي مي باشد. چنانچه تنظيم سند عادي اغلب تشريفات بخصوص ندارد. مگر در صورتي كه سند عادي تشريفاتي قرار داشته باشد.  قدرت اثباتي سند رسمي با سند عادي تفاوت بسيار دارد. روال معمول اعتبار سند رسمي احتياج به اثبات نمودن ندارد. در صورتي كه اسناد عادي از جنبه اعتبار متزلزل مي باشند و اين امكان وجود دارد كه به اصالت اين نوع از اسناد هم تعرض وارد گردد.  موارد مندرج در اسناد رسمي مي تواند علاوه بر طرفين آن سند نسبت به اشخاص ديگري هم معتبر و قابل استناد نمودن باشد. در صورتي كه در اسناد عادي همچنين چيزي وجود ندارد.  نسبت به يك سند رسمي فقط اين امكان وجود دارد كه براي آن ادعاي جعل را مطرح كرد. در صورتي كه در مورداسناد عادي علاوه بر ادعاي جعل نمودن به آن، ادعاي انكار و ترديد نيز مي توان به اينگونه از اسناد مطرح نمود. منظور از انكار اين مورد مي باشد كه عليه فردي سند عادي ابراز گرددد، و او خط، مهر يا امضاي قرار گرفته در سند كه به او نسبت داده شده را، انكار كند. ترديد هم به اين معنا مي باشد كه سند عادي بر عليه شخصي تلقي گردد. اما خط، مهر يا امضاي قرار گرفته در سند به او نسبت داده نگردد. بدين ترتيب شخصي كه سند عليه او مطرح شده است اين امكان را دارد كه نسبت به اعتبار سند مورد نظر ادعاي ترديد را مطرح نمايد.  اسناد عادي از دو جنبه اعتبار اسناد رسمي را دارند :  شخصي كه سند عليه او مي باشد، اين سند را مورد قبول واقع نمايد.  چنانچه در دادگاه اثبات گردد كه شخصي كه سند را مورد تكذيب و ترديد تلقي كرده است، آن سند را امضا نموده و يا مهر زده باشد.  چطور بدون مراجعه نمودن به دادگاه، موارد مندرج در اسناد رسمي را اجرا نماييم؟  چنانچه سند، هم از رسمي و عادي لازم الاجرا بوده باشد، اين امكان وجود دارد جهت اجراي نمودن موارد مندرج در آن از اداره اجراي اسناد رسمي اقدام مورد نياز را انجام نمود.  بدين صورت كه حتما نيازي نمي باشد كه به دادگاه جهت دريافت حكم مراجعه نمود.  اين مورد هم مي بايست ذكر نمود كه مطابق راي وحدت رويه شماره دوازده هيات عمومي ديوان عالي كشور ايران، براي اجاره وثيقه چنانچه سند لاز الاجرا بوده باشد، هيچگونه مانعي وجود نخواهد داشت كه از اول به دادگاه رجوع نمود.براي  در مورد اجراي مفاد اسناد رسمي شما هم اين امكان را داريد كه از طريق دادگاه و همچنين از طريق اداره اجراي ثبت مورد نظر اقدامات مورد نياز را انجام دهيد.  به عنوان مثال مي توان به چك اشاره نمود. كه هم امكان وجود دارد كه چك را از طريق دادگاه مورد مطالبه قرار گيرد و هم اجرا نمودن آن را از اجراي ثبت اقدامات لازم را انجام داد.  چنانچه سند اعم از رسمي و عادي غير لازم الاجرا بوده باشد، الزاما مي بايست به دادگاه مراجعه نمود. بدين خاطر كه اجرا نمودن موارد مندرج همچنين سندي به حكمو دستور دادگاه نياز خواهد داشت.

ارائه دهنده وثيقه ملكي

وثيقه ي ملكي به عنوان آسان‌ترين روش جهت ارائه وثيقه براي آزادي متهم است. از اين رو دادگاه ها براي انتخاب نوع تامين كيفر بيشتر به سراغ تامين وثيقه ميروند

آنچه داراي اهميت است، آن است كه امروزه با پيشرفت و گسترش جامعه افرادي هستند كه با اهدافي غير قانوني و صرفا براي كسب سود و منفعت به دنبال كلاهبرداري و سواستفاده از ديگران هستند.

فلذا اگر به دنبال اجاره وثيقه براي آزادي زنداني و يا اجاره وثيقه براي آزادي متهم هستيد آگاه باشيد كه در دام افراد كلاهبردار گرفتار نشويد. بهترين راه براي فاصله گرفتن و در امان ماندن از اين افراد، مشورت كردن با وكلاي دادگستري و شركتهاي حقوقي است كه در اين زمينه فعاليت مي كنند.

اگر به دنبال وثيقه ملكي هستيد عدالت آفرينان با ارائه وثيقه هاي ملكي تك برگي معتبر قابل ارائه به تمامي دادگاه ها و مراجع قضايي، زندانها و ندامتگاه ها در خدمت شماست تا در كمترين زمان و به صورت كاملا فوري اين كار را براي شما انجام دهد.

عدالت آفرينان مي تواند به شما در تهيه وثيقه ملكي، وثيقه اجاره اي، ارائه وثيقه براي زنداني و تهيه آن براي زنداني با مبالغ سنگين را با تاييد كارشناس رسمي دادگستري با مناسب ترين قيمت كمك و ياري برساند و در اين زمينه به شما مشاوره حقوقي دهد.

مراحل وثيقه گذاشتن در دادگاه

تعيين مصداق قرار وثيقه با متهم است يعني متهم مي تواند در خواست كند كه نوع قرار وثيقه از نقدي به ارائه سند ملكي تغيير كند. با اين شرط كه ارزش مال معرفي شده برابر با ميزان وجه تعيين شده باشد. براي تعيين ارزش مال معرفي شده نظر كارشناس مورد ملاك قرار مي گيرد. و نظر كارشناس قابل اعتراض نخواهد بود.

امكان درخواست تغيير نوع قرار نيز براي متهم پيش بيني شده است يعني متهم ميتواند از بازپرس مكلف به قبول تغيير نوع تامين است. امكان درخواست گذاشتن وثيقه توسط وثيقه گذار نيست موجود است. در صورت عدم پذيرش درخواست وثيقه گذار توسط بازپرس به مراتب علت آن در پرونده ذكر ميشود.

بازپرس در خصوص قبول وثيقه قرار صادر ميكند و پس از امضاي وثيقه گذار بازپرس نيز آن را امضا ميكند و با درخواست وثيقه گذار كپي تصوير وثيقه به او ارائه ميشود.

وثيقه توسط خود متهم و شخص ثالث ارائه ميشود. اگر متهم وثيقه را نزد دادگاه بسپرد در صورت عدم حضور متهم در دادگاه بدون عذر موجه وثيقه از طرف دادگاه ضبط ميشود. اگر ارائه وثيقه براي آزادي زنداني توسط شخص ثالث انجام شود، در صورت عدم حضور متهم در جلسات دادگاه بدون عذر موجه و عدم معرفي او توسط وثيقه گذار، وثيقه ارائه شده براي آزادي متهم طبق قانون آيين دادرسي كيفري ضبط ميشود.

بايد توجه كرد پس از عدم حضور متهم در دادگاه براي وثيقه گذار اخطاريه صادر ميشود و وثيقه گذار يكماه رفصت دارد تا متهم را تحويل دهد، در غير اين صورت وثيقه ارائه شده  ضبط ميشود. در مواردي كه ارائه وثيقه به صورت وجه التزام باشد، كل مبلغ سپرده شده اخذ ميشود. در شرايطي كه ارائه وثيقه به صورت ارائه سند باشد از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط ميشود.

مطابق ماده 178  قانون آيين دادرسي كيفري : متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب ميشود:

الف- نرسيدن يا دير رسيدناحضاريه ؛ به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود .
ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين ، همسر يا اولاد وي كه مانع ازحضور شود .
پ- همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود .
ت-ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري هاي واگير دار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد .
ث-متهم در توقيف يا حبس باشد .
ج-ساير مواردي كه عرفا به تشخيص بازپرس ، عذر موجه محسوب مي شود .

پس غيبت متهم در موارد غير از موارد ذكر شده منجر به ضبط وثيقه ميشود.

علل ارائه وثيقه

ارائه وثيقه ميتواند علل مختلفي داشته باشد. مهم ترين علت براي تامين وثيقه، ارائه وثيقه براي مرخصي زنداني است. درخواست صدور تامين وثيقه براي مرخصي زنداني از جانب زنداني انجام ميشود. در صورتي كه مقام قضايي با درخواست او جهت ارائه وثيقه براي مرخصي موافقت كند مبلغ وثيقه توسط مقام قضايي مشخص كند  و پس از آن وثيقه براي مرخصي متهم سپرده ميشود. ارائه وثيقه براي مرخصي ميتواند ضمانت نامه بانكي، وجه التزام و يا سند مال منقول و يا غير منقول باشد.

از علل ديگر ارائه وثيقه، وثيقه براي خروج از كشور است. خروج از كشور براي آقاياني كه خدمت سربازي خود را سپري نكردند و كارت معافيت سربازي ندارند امكان پذير نيست مگر در شرايط خاص. افرادي كه وضعيت نظام وظيفه آنها مشخص شده است و تحت شرايط خاصي لازم به خروج از كشور هستند، با تعيين ميزان وثيقه با توجه به نوع سفر و طول سفر، با ارائه وثيقه مبلغ وثيقه را ضمانت ميكنند.

در صورت عدم بازگشت به ايران در زمان مقرر شده و معرفي خود به نظام وظيفه امكان خروج از كشور به مدت شش ماه تا يك سال از شخص سلب ميشود. و يا منجر به پرداخت مبلغ وثيقه خود و يا افزايش طول خدمت و يا احضار به مرجع قضايي خواهد بود.

منبع» عدالت آفرينان


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۰۴:۲۳ ] [ عدالت آفرينان ]

اگر به دنبال آزادي زنداني به قيد سند ملكي معتبر و كارشناسي شده مي باشيد بايد به ادامه اين مطلب توجه كنيد تا بتوانيد از پس اين مشكل برآييد. در غيراينصورت با مشكلات ديگري نيز از جمله كلاه برداري مواجه خواهيد شد.

سند براي دادگاه و دادسرا

 

اگر به دنبال سند ملكي معتبر براي آزاد سازي زنداني داريد، اگر به دنبال سند براي ارائه به دادگاه جهت آزادسازي زنداني خود داريد، اگر به دنبال تامين وثيقه براي آزاد كردن زنداني هستيد، ضمن مشاوره حقوقي، از خدمات تهيه سند براي زنداني عدالت آفرينان استفاده كنيد. اجاره انواع سند براي وثيقه زنداني در استان هاي تهران و البرز با مبالغ سنگين و سبك، حتي براي پرداخت رد مال و جزاي نقدي از طريق عدالت آفرينان امكان پذير است. موسسه حقوقي عدلت آفرينان در ارائه خدمات حقوقي در تلاش است تا در كوتاه ترين زمان ممكن معتبرترين سند را براي شما تامين كند.

ضامن با مدارك كامل و معتبر براي مرخصي زنداني

انجام كليه امور جهت تهيه ضامن

اگر به دنبال ضامن هستيد عدالت آفرينان با ارائه وثيقه هاي ملكي تك برگي معتبر قابل ارائه به تمامي دادگاه ها و مراجع قضايي، زندان ها و ندامتگاه ها در خدمت شماست تا در كمترين زمان و به صورت كاملا فوري اين كار را براي شما انجام دهد.

ارائه ضامن

ارائه انواع ضامن براي ضمانت زنداني در استان هاي تهران و البرز با مبالغ سنگين و سبك، حتي براي پرداخت رد مال و جزاي نقدي

وثيقه جهت ضمانت

اگر به دنبال آزاد سازي متهم يا زنداني توسط ارائه ضامن معتبر هستيد مي توانيد به عدالت آفرينان مراجعه كنيد ما اين امكان را براي شما فراهم خواهيم كرد تا در كوتاهترين زمان ممكن به نتيجه برسيد.

موسسه حقوقي عدالت آفرينان ضامن زنداني شماستعنوان

ارائه ضامن جهت ضمانت زنداني براي مرخصي

ارائه ضمانت به مراجع قضايي و دادگاه‌ ها

براي ضمانت زنداني شما بايد از قوانين ضمانت متهم مطلع باشيد تا در زير دايره حقوقي و قانون اين كار را انجام دهيد.

يكي از ضمانت هايي كه به متهم ارائه مي شود ضمانت آزادي زنداني مي باشد كه به دادگاه يا دادسرا براي مرخصي يا آزادي ارائه مي گردد. اينكار به اين دليل است تا يك مجرم بتواند خودش به مشكلات پرونده اش رسيدگي كند.

ضمانت زنداني, سند براي زنداني, وثيقه براي زنداني, وثيقه, مصادره ملك ضامن زنداني و كليه امور مرتبط با مسائل حقوقي خود را با ما مطرح كنيد. كارشناسان خبره ما پرونده حقوقي شما را پيگري خواهند نمود تا در كوتاهترين زمان ممكن به نتيجه مورد نظر خود برسيد.

شما براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص ضمانت زنداني مي توانيد با كارشناسان موسسه حقوقي عدالت آفرينان تماس حاصل فرماييد.

منبع: عدالت آفرينان


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۰۰:۰۲ ] [ عدالت آفرينان ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By limoblog :.

درباره وبلاگ

ارائه خدمات اجاره سند براي آزادي زنداني، ضمانت زنداني، اجاره سند براي مرخصي زنداني، اجاره سند براي دادسرا، ارائه و اجاره وثيقه، وثيقه ملكي، سند ضمانت زنداني در دادگاه و غيره در موسسه عدالت آفرينان براي شما تهيه مي گردد. با پاسخگويي 24 ساعته در خدمت شما هستيم. آدرس: تهران، خيابان وليعصر، بالاتراز سازمان صدا و سيما، كوچه تركش دوز، پلاك 6، طبقه 2، واحد 7 تلفن: 09127026188 ايميل: info@edalatafarinan.ir
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه
لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب