?>
دانلود فیلم دوبله فارسی      نوید      ویپ چی      روز ۱۰۰      سازندگی و توسعه      هفت ستاره      روز 100      تیترفا      سینما برتر      ماه 360      -      -      قیمت روز      بلوک سبک      -      قرص تاخیری      آموزش تعمیرات موبایل      *      +      -      *      +      دانلود سریال آواتار 2024      استخر پیش ساخته      تراست ولت      ردیاب موتور      *      صرافی تتر      بروکر فارکس      +      خرید کتاب تاپ ناچ      +      *      تحلیل اتریوم      -      فیلم هندی      *      -      -      .      +      -      +      -      /      حواله وسترن یونیون      کربنات کلسیم      خرید ماینر      -      دکتر زنان مشهد      خرید لایسنس نود 32      کسب درآمد      خرید رپورتاژ      فروش آنتی ویروس      سیگنال فارکس      لایسنس رایگان نود 32      یوزر پسورد نود 32      سئو سایت      لایسنس نود32      آپدیت نود 32      بهترین بک لینک     
آشنايي با انواع قرارهاي تامين كيفري و شرايط آنها عدالت آفرينان

عدالت آفرينان
 
نويسندگان
چت باکس
قرار تامين كيفري و شرايط آن براي آزادي متهم چيست؟

در بسياري از محاكم افرادي هستند كه جرم آنها اثبات نشده اما مظنون به انجام جرم هستند و يا عليه آنها شكايتي در محاكم قضايي طرح شده است، اين افراد متهم پرونده هستند كه در شرايطي بايد در دسترس دادگاه براي تحقيق بيشتر و پاسخگويي به دادگاه باشند. در اين شرايط دادگاه با تايين قرار تامين كيفري، از زنداني شدن متهم جلوگيري ميكند و همينطور مانع فرار او ميشود. به نوعي ميتوان گفت قرار تامين كيفري براي ضمانت زنداني به كار ميرود. قرار تامين كيفري مالي است كه توسط دادرس پرونده كه به جرم سيدگي ميكند تعيين ميشود.

ميزان قرار تامين كيفري با توجه به ميزان و نوع جرم و مجازات جرم و در مواردي سابقه متهم تعيين ميشود. هدف از تعيين قرار تامين كيفري آزادي متهم و دسترسي آسان به او جهت سوال و تحقيقي در خصوص پرونده است در حالي كه از عدم فرار متهم و حضور او در دادگاه اطمينان حاصل شود. به طور كلي قرار تامين كيفري ابزاري براي ضمانت زنداني جهت اطمينان براي حضور او در محضر دادگاه است. آزادي متهم دراين مدت زمان فرصتي را براي او ايجاد ميكند تا بتواند دلايل و اماره اي جهت بي گناهي خود به محضر دادگاه ارائه كند.

انواع قرار تامين كيفري

انواع قرار تامين كيفري

انواع قرار تامين كيفري

قرار هاي تامين كيفر انواع مختلفي دارد. قانون گذار به صراحت در ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري به آن اشاره كرده است. به موجب اين ماده :

به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تامين زير را صادر مي كند.

الف- التزام به حضور با قول شرف
ب‌- التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ- التزام به خارج نشدن از حوزه قضايي با قول شرف
ت‌- التزام به خارج نشدن از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام
ث‌- التزام به معرفي نوبه‌اي متهم به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج‌- التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دريافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوطه
چ- التزام به خارج نشدن از خانه يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح‌- دريافت كفيل با تعيين وجه‌الكفاله
خ‌- دريافت وثيقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانكي، مال منقول يا غير‌منقول
د‌- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني.

اما امروزه به طور معمول قرارهاي تامين كيفر كه در نظام قضايي استفاده ميشوند، مختصر به سه مورد قرار كفالت، وثيقه و قرار بازداشت موقت است و ساير قرارهاي نام برده شده در قانون كمتر در محاكم ديده شده است به حدي كه ميتوان گفت به صورت متروك در آمده است. در محاكم براي اتهامات مختلف قرار تامين كيفري واحد تعيين ميشود مگر آن كه اتهامات از نظر رسيدگي در صلاحيت ذاتي دادگاه هاي مختلف باشد.

قرار كفالت

كفيل به عنوان شخصي كه داراي حسن سابقه و حسن شهرت دارد و همينطور داراي اعتبار مالي لازم را نيز داشته باشد. كفيل زنداني متعهد ميشود كه اگر دادگاه شخص زنداني را احضار كند متهم را در دادگاه حاضر كند. به همين منظور وجهي به عنوان وجه الكفاله به دادگاه پرداخت ميكند به عنوان ضمانت براي حضور متهم و در صورت عدم حضور زنداني در دادگاه وجه الكفايه براي جبران خسارت ضبط ميشود. البته لازم به ذكر است كفالت از جانب اشخاص حقوقي نيز در قانون مجاز به عنووان قرار تامين كيفري شمرده شده است.

براي قبول كفالت در محاكم قضايي واجب است كه اعتبار مالي كفيل براي پرداخت وجه الكفاله نزد بازپرس مشخص شود و اگر بازپرس توانايي كفيل را احراز نكند مراتب به دادستان ارسال ميشود و نظر دادستان اعمال ميشود.

قرار وثيقه

قرار وثيقه از انواع قرار تامين كيفري مبلغ وجه التزامي است كه از جانب وثيقه گذار پرداخت ميشود و در ازاي آن متهم متعهد ميشود كه در دادگاه حضور پيدا كند. مبلغي كه براي وجه الكفايه و وثيقه تعيين ميشود نبايد از خسارتي كه به بزه ديده وارد شده است كمتر باشد . مبلغ قرار تامين كيفري با توجه به شدت و نوع مجازات و ضرر و زيان هاي احتمالي از جانب دادگاه مشخص ميشود. در صورتي كه متهم در دادگاه حاضر نشود وثيقه توسط دادگاه ضبط ميشود. ضبط وثيقه مراتب مشخص دارد.

وثيقه ميتواند وجه مشخص و يا همينطور سند و موارد ديگر باشد. تنها مشخصه اي كه قرار وثيقه بايد داشته باشد قانوني بودن و ماليت داشتن آن است. وثيقه نيز همانند كفالت بايد مورد تاييد دادگاه واقع شود و در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس مراتب با ذكر علت در پرونده ذكر ميشود. وثيقه گذار ميتواند خود متهم و يا شخص ديگري مانند خانواده متهم و غيره باشد.

قرار بازداشت

قرار بازداشت

قرار بازداشت

اگر متهم نتواند قرارهاي تامين كيفر ديگري را به دادگاه ارائه كند دادگاه مكلف است جهت دسترسي دائم به متم و اطمينان از اين كه متهم فرارنميكند. قرار بازداشت موقت به عنوان شديدترين نوع قرار تامين كيفري آزادي متهم را براي مدتي سلب ميكند. به همين دليل كه بازداشت موقت شديد ترين قرار تامين كيفري است براي همه ي جرايم صادر نميشود و فقط براي جرايم خاص مورد استفاده قرار ميگيرد كه در ماده 237 قانون آئين دادرسي كيفري ذكر شده است.

الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است.
ب- جرائم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره

سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور باشد.

قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص مدت زمان بازداشت در ماده 242 مشخص كرده است : هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي شود. متهم مي تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند.

مجموعه عدالت آفرينان انواع خدمات وثيقه گذاري و ضمانت زنداني را براي قرار تامين كيفري با بهترين كيفت و كوتاه ترين زمان انجام ميدهد. اين مجموعه با ارائه خدمات در زمينه اجاره سند براي وثيقه و ارائه تمامي خدمات حقوقي بهترين و مطمئن ترين مجموعه حقوقي براي همراهي همه ي افراد در دعاوي دادگاهي است.

منبع: قرار تامين كيفري و شرايط آن براي آزادي متهم چيست؟

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۳۱:۵۷ ] [ عدالت آفرينان ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By limoblog :.

درباره وبلاگ

ارائه خدمات اجاره سند براي آزادي زنداني، ضمانت زنداني، اجاره سند براي مرخصي زنداني، اجاره سند براي دادسرا، ارائه و اجاره وثيقه، وثيقه ملكي، سند ضمانت زنداني در دادگاه و غيره در موسسه عدالت آفرينان براي شما تهيه مي گردد. با پاسخگويي 24 ساعته در خدمت شما هستيم. آدرس: تهران، خيابان وليعصر، بالاتراز سازمان صدا و سيما، كوچه تركش دوز، پلاك 6، طبقه 2، واحد 7 تلفن: 09127026188 ايميل: info@edalatafarinan.ir
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب